Novosti

10.07.2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Jun 2017. godine

Mjesečna inflacija u junu 2017. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,1%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: povrća; ulja i masti; mlijeka, sira i jaja; goriva i maziva; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu, itd. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-jun 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,3%.

Saopštenje


 

.