Novosti

17.07.2017
Klanje stoke i živine u klanicama Maj 2017. godine

U maju 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je 7,5% (neto težina veća za 2,4%). Kod ovaca, svinja i živine takođe bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 1,6% (neto težina manja za 4,7%), Kod ovaca bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla, dok kod svinja bilježi se pad u odnosu na predhodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je veći za 62,2 % (neto težina veća 80,2%). 

Saopštenje


 

.