Novosti

17.11.2017
Cijene stanova u novogradnji III kvartal 2017. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u III kvartalu 2017. godine iznosila je 1 142 eura i veća je za 8,0% u odnosu na III kvartal prethodne godine, dok je za 3,6% veća u odnosu na II kvartal tekuće godine.
 

Razlike u prosječnim cijenama stanova u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, cijena stanova u novogradnji je značajno niža od prosječne tržišne cijene, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna tržišna cijena će biti veća. 

Saopštenje


 

.