Novosti

24.11.2017
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Oktobar 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u septembru bilježi rast u odnosu prethodni mjesec za 7,5%.
 
Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektoru vađenje ruda i kamena za 115,1% i prerađivačka industrija za 7,9%, dok je smanjena u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za 26,3%.
 
Posmatrano sektorski, u periodu januar-oktobar ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast proizvodnje 115,3%, dok su dva sektora zabilježili pad proizvodnje: prerađivačka industrija 3,2% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 28,5%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u oktobru bilježi rast odnosu na isti mjesec prethodne godine za 10,1% i u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine za 27,3%.
 

Posmatrano sektorski, u periodu januar-oktobar ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast prometa 79,6% i sektor prerađivačka industrija 5,4%. 

Saopštenje


 

.