Novosti

12.12.2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Novembar 2017. godine

Mjesečna inflacija u novembru 2017. godine iznosila je 0,1%
 
Mjesečna inflacija u novembru 2017. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; povrća i ostalih prehrambenih proizvoda. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-novembar 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,4%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Prevoz (1,5%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%). Potrošačke cijene u grupama: Odjeća i obuća; Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva; Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana; Zdravlje; Komunikacije; Rekreacija i kultura; Obrazovanje; Hoteli i restorani; Ostala dobra i usluge, nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u novembru 2017. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (15,1%); Prevoz (7,1%); Hoteli i restorani (4,6%); Odjeća i obuća (3,9%); Zdravlje (2,4%); Ostala dobra i usluge (1,9%); Hrana i bezalkoholna pića (0,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,7%); Komunikacije (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,8%); Rekreacija i kultura (-0,7%). 

Saopstenje


 

.