Novosti

15.12.2017
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Novembar 2017. godine

Mjesečna inflacija u novembru 2017. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,1%
 
Mjesečna inflacija u novembru 2017. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 3,0%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; povrća; usluga smještaja i ostalih prehrambenih proizvoda (n.d.s.).
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Prevoz (1,3%); Alkoholna pića i duvan (0,1%); Odjeća i obuća (0,1%); Hoteli i restorani (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-0,2%). Potrošačke cijene u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva; Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana; Zdravlje; Komunikacije; Rekreacija i kultura; Obrazovanje; Ostala dobra i usluge, nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u novembru 2017. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (12,5%); Prevoz (6,3%); Hoteli i restorani (5,6%); Odjeća i obuća (3,9%); Zdravlje (2,5%); Ostala dobra i usluge (1,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,2%); Hrana i bezalkoholna pića (1,0%); Komunikacije (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,8%); Rekreacija i kultura (-0,6%). 

Saopstenje


 

.