Novosti

15.12.2017
Klanje stoke i živine u klanicama Oktobar 2017. godine

U oktobru 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je 60,2% (neto težina veća za 47,5%). Kod ovaca bilježi se pad, dok kod svinja i živine bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 1,1% (neto težina veća za 7%). Kod ovaca bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla, takodje i kod svinja bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je manji za 3,6 % (neto težina manja za 15,3%). 

Saopstenje


 

.