Novosti

15.01.2018
Klanje stoke i živine u klanicama Novembar 2017. godine

U novembru 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 32,6% (neto težina veća za 17,5%). Kod ovaca, svinja i živine takođe bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 8,6% (neto težina veća za 15,3%). Kod ovaca bilježi se pad u ukupnom broju zaklanih grla, dok kod svinja bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je veći za 4,4 % (neto težina veća za 19,9%).
 

U periodu od januara do novembra 2017. godine bilježi se rast u klanju goveda, zaklano je 24 161 goveda odnosno 31,1% više u odnosu na isti period 2016. godine. Rast prisutan je kod ovaca, svinja i živine. 

Saopštenje


 

.