Novosti

16.01.2018
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Decembar 2017. godine

Prosječna godišnja inflacija u 2017. godini iznosila je 2,4%
 
Mjesečna inflacija u decembru 2017. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,2%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 1,9%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: povrća; mesa; odjeće; cipela i ostale obuće; mlijeka, sira i jaja; voća; namještaja i pokućstva. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-decembar 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,4%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (-1,4%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,5%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%); Rekreacija i kultura (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (0,4%); Alkoholna pića i duvan (0,2%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%). Potrošačke cijene u grupama: Zdravlje; Prevoz; Komunikacije; Obrazovanje; Ostala dobra i usluge, nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u decembru 2017. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (14,8%); Prevoz (6,4%); Hoteli i restorani (5,4%); Odjeća i obuća (3,8%); Ostala dobra i usluge (1,9%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,7%); Zdravlje (0,6%); Komunikacije (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Rekreacija i kultura (-0,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,7%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%). 

Saopštenje


 

.