Novosti

25.01.2018
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-decembar 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 674,1 miliona eura, što ukazuje na rast od 12 % u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 371,1 miliona eura, a uvoz 2 303 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 13,9%, a uvoz veći za 11,7%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,1% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (15,8%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 103,9 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 71,9 mil. eura i Gvožđe i čelik – 17,9 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 552,4 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 162,7 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji - 127,7 mil. eura).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (66 mil. eura), Bosna i Hercegovina (47,2 mil. eura) i Hongkong (31,7 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (495,5 mil. eura), Kina (221,4 mil. eura) i Njemačka (196 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.