Novosti

20.02.2018
Cijene stanova u novogradnji IV kvartal 2017. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u IV kvartalu 2017. godine iznosila je 1 079 eura i veća je za 10,7% u odnosu na IV kvartal prethodne godine, dok je za 5,5% manja u odnosu na III kvartal tekuće godine.
 

Razlike u prosječnim cijenama stanova u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, cijena stanova u novogradnji je značajno niža od prosječne tržišne cijene, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna tržišna cijena će biti veća. 

Saopštenje


 

.