Novosti

20.02.2018
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Januar 2018. godine

Mjesečna inflacija u januaru 2018. godine iznosila je 1,0%

Mjesečna inflacija u januaru 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 1,0%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: duvana (cigareta); električne energije; goriva i maziva motornih vozila; prevoza putnika drumom; telefonskih i telefaks usluga; mineralne vode, bezalkoholnih pića, sokova od voća i povrća; povrća; usluga ishrane u ugostiteljstvu; žestokih alkoholnih pića.
Rast stope inflacije izazvan je i povećanjem stope PDV-a sa 19% na 21%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Alkoholna pića i duvan (13,6%); Prevoz (2,3%); Komunikacije (1,6%); Hoteli i restorani (1,5%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,7%); Ostala dobra i usluge (0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (0,1%); Zdravlje (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-4,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,1%).
 
Pozitivne godišnje stope inflacije u januaru 2017. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (30,4%); Hoteli i restorani (6,9%); Odjeća i obuća (6,3%); Prevoz (3,9%); Komunikacije (1,8%); Ostala dobra i usluge (1,8%); Zdravlje (0,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,4%); dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Rekreacija i kultura (-0,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,6%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,5%).
 

 

.