Novosti

23.02.2018
Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2017/2018. godina

U akademskoj 2017/2018. godini, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori 3 576 studenata je upisalo postdiplomske i doktorske studije.
Postdiplomske studije upisalo je 3 524 studenta i to: specijalističke studije 2 907, magistarske studije 617. Od navedenog broja studenata, udio studentkinja je 57,6%, a studenata 42,4%.
 

Broj studenata upisanih na specijalističke studije u odnosu na prethodnu akademsku godinu povećan je za 1,4%. Od ukupnog broja upisanih studenata na specijalističke studije, na javnim visokoškolskim ustanovama upisano je 2 183 ili 75,1%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama upisano je 724 ili 24,9%. 

Saopštenje


 

.