Novosti

23.02.2018
Cijene stanova u novogradnji 2017. godina

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u 2017. godini iznosila je 1 111 eura i veća je za 9,9% u odnosu na 2016. godinu. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u 2017. godini iznosila je 1 123 eura i veća je za 2,8% u odnosu na 2016. godinu.
 
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u 2017. godini u primorskom regionu iznosila je 1 159 eura, u središnjem regionu 550 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 639 eura.
 
Razlike tokom godina u prosječnim cijenama kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.
 

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u 2017. godini iznosila je 1 128 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 544 eura. 

Saopštenje


 

.