Novosti

28.02.2018
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Januar 2018. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u januaru 2018. godine bilježi rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 52,4%.
 
Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektoru vađenje ruda i kamena za 18,0%, u prerađivačkoj industriji za 26,5% i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za 91,0%.
 

U odnosu prethodni mjesec industrijska proizvodnja u januaru 2018. godine bilježi pad za 4,5%. 

Saopštenje


 

.