Novosti

15.03.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Februar 2018. godine

Mjesečna inflacija u februaru 2018. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,3%
 
Mjesečna inflacija u februaru 2018. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,3%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 3,7%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva; odjeće; voća; cipela i ostale obuće; ulja i masti; ribe i morskih plodova; mlijeka, sira i jaja; piva; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu; mesa itd.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (2,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,6%); Ostala dobra i usluge (0,4%); Alkoholna pića i duvan (0,3%); Hrana i bezalkoholna pića (0,2%); Prevoz (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,6%); Hoteli i restorani (-0,2%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u februaru 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (27,4%); Odjeća i obuća (8,5%); Hoteli i restorani (6,4%); Prevoz (3,5%); Komunikacije (1,8%); Ostala dobra i usluge (1,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,7%); Zdravlje (0,7%); Rekreacija i kultura (0,3%), dok je negativna godišnja stopa inflacije zabilježena u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-0,8%). 

Saopštenje


 

.