Novosti

21.03.2018
Nautički turizam 2017. godina

U 2017. godini u teritorijalno more Crne Gore ušlo je 4 598 stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, što je za 4,9% više u odnosu na 2016. godinu. Od toga, 3 840 plovila je doplovilo morem, a 758 je dovezeno kopnom.
 
Prema vrsti stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, u teritorijalno more Crne Gore najviše je ušlo jahti na jedra (43,4%), zatim motornih jahti (40,8%) i ostalih plovnih objekata (15,8%).
 

Broj lica koja su prispjela ovim plovilima u 2017. godini iznosio je 23 001, što je za 6,7% više u odnosu na 2016. godinu. Prema državljanstvu, najveći broj lica prispjelih ovim plovilima je iz Velike Britanije (17,7%), Italije (5,5%), Hrvatske (3,3%), Njemačke (2,9%), Francuske (2,8%), Austrije (2,3%), SAD (2,0%) i ostalih zemalja (63,5%). 

Saopštenje


 

.