Novosti

26.03.2018
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Februar 2018. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u februaru 2018. godine bilježi rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 29,5%.
 
Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektorima prerađivačka industrija za 6,2% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za 76,3%, dok je smanjena u sektoru vađenje ruda i kamena za 32,2%.
 

U odnosu prethodni mjesec industrijska proizvodnja u februaru 2018. godine bilježi rast za 13,7%. 

Saopštenje


 

.