Novosti

17.04.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Mart 2018. godine

Mjesečna inflacija u martu 2018. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,2%
 
Mjesečna inflacija u martu 2018. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,2%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 3,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; odjeće; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva; voća; cipela i ostale obuće; mesa; mlijeka, sira i jaja; usluga ishrane u ugostiteljstvu.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (1,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,7%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Ostala dobra i usluge (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,2%); Hoteli i restorani (-0,2%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u martu 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (27,6%); Odjeća i obuća (7,0%); Hoteli i restorani (6,2%); Prevoz (3,9%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (2,3%); Komunikacije (1,8%); Ostala dobra i usluge (1,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,4%); Rekreacija i kultura (0,4%); Zdravlje (0,3%), dok je negativna godišnja stopa inflacije zabilježena u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-0,6%). 

Saopštenje


 

.