Novosti

18.05.2018
Cijene stanova u novogradnji I kvartal 2018. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u I kvartalu 2018. godine iznosila je 1 162 eura i manja je za 0,9% u odnosu na I kvartal 2017. godine, dok je za 7,7% veća u odnosu na IV kvartal 2017. godine. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u I kvartalu 2018. godine iznosila je 1 143 eura i veća je za 2,1% u odnosu na I kvartal 2017. godine, dok je za 2,0% veća u odnosu na IV kvartal 2017. godine.
 
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u I kvartalu 2018. godine u primorskom regionu iznosila je 1 355 eura, u središnjem regionu 752 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 672 eura.
 
Razlike tokom godina u prosječnim cijenama kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.
 

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u I kvartalu 2018. godine iznosila je 1 176 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 633 eura. 

Saopštenje


 

.