Novosti

15.06.2018
Klanje stoke i živine u klanicama April 2018. godine

U aprilu 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 12,9% (neto težina veća za 2%). Kod ovaca i živine takođe bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok kod svinja pad.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 0,1% (neto težina manja za 0,7%). Rast se bilježi i kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je veći za 7,5% (dok neto težina je veća za 13,5%).
 

U periodu od januara do aprila 2018. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 9 073 goveda odnosno 32,7% više u odnosu na isti period 2017. godine. Rast je prisutan i kod ovaca, svinja i živine. 

Saopštenje


 

.