Novosti

15.06.2018
Snabdijevanje naselja vodom i zaštita voda 2017. godina

Količina zahvaćene i preuzete količine vode od strane poslovnih subjekata koji upravljaju javnim vodovodom i javnom kanalizacijom u Crnoj Gori u 2017. godini u odnosu na 2014. godinu bilježi rast od 7,9%. Zahvaćena količina vode od strane poslovnih subjekata koji upravljaju javnim vodovodom i javnom kanalizacijom u 2017. godini iznosila je 119 048 000 m3. Voda se najvećim dijelom zahvata iz podzemnih i izvorskih voda 78,2%, iz površinskih voda zahvata se svega 1,7%, dok se 20,1% od ukupno zahvaćene količine vode zahvata iz drugih vodovodnih sistema.
 
U 2017. godini isporučene količine vode u Crnoj Gori iznosile su 47 690 000 m3, što je za 4,9% više u odnosu na 2014. godinu. Gubici vode u Crnoj Gori u 2017. godini u poređenju sa 2014. godinom povećani su za 10,1% i iznose 71 358 000 m3.
 
Dužina mreže javnog vodovoda u 2017. godini iznosila je 5 387 km.
 
Ukupna količina otpadnih voda iz naselja u Crnoj Gori u 2017. godini iznosila je 20 417 000 m3. U poređenju sa 2014. godinom smanjena je za 34,2%. Količina prečišćenih otpadnih voda u 2017. godini povećana je za 21,9% u odnosu na 2014. godinu.
 
Dužina zatvorene kanalizacione mreže u Crnoj Gori u 2017. godini iznosila je 1 237 km.
 

 

.