Novosti

22.06.2018
Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država za 2017. godinu

EUROSTAT je 20. juna 2018. godine objavio komparativne nivoe cijena 37 evropskih država. Grupu od 37 evropskih država čine 28 članica EU, 3 EFTA članice (Island, Norveška i Švajcarska), zatim 5 zemalja sa statusom kandidata za članstvo u EU (Crna Gora, BJR Makedonija, Srbija, Albanija i Turska) i Bosna i Hercegovina, potencijalni kandidat za članstvo u EU.
 
Prikazani rezultati zasnivaju se na istraživanjima koja se sprovode u okviru projekta Pariteta kupovne moći (PKM), kojima se prikupljaju cijene za više od 2 400 potrošačkih dobara i usluga u 37 evropskih država. Projekat PKM sprovodi se pod rukovodstvom EUROSTAT-a i OECD-a.
 
Rezultati istraživanja su iskazani preko “indeksa nivoa cijena” koji omogućavaju poređenje nivoa cijena među zemljama u odnosu na prosjek Evropske unije. Ako je indeks nivoa cijena veći od 100, zemlja se smatra relativno skupljom u poređenju sa prosjekom EU, a ako je indeks nivoa cijena manji od 100, zemlja se smatra relativno jeftinijom u poređenju sa prosjekom EU.
 
U 2017. godini nivoi cijena za potrošna dobra i usluge značajno su varirali među evropskim zemljama. Potrošačke cijene u Danskoj su 42% iznad prosjeka 28 zemalja članica EU (EU28=100), dok je najjeftinija članica Evropske unije Bugarska, čije su potrošačke cijene 52% ispod prosjeka EU. 

Nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Crnoj Gori iznosio je 55% prosjeka EU28, dok je u zemljama regiona iznosio: Hrvatskoj 67%, Bosni i Hercegovini 52%, Albaniji 52%, Srbiji 51%, a u Makedoniji 47% evropskog prosjeka. 

Saopštenje


 

.