Novosti

25.06.2018
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – maj 2018. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-maj 2018. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 122,3 miliona eura, što ukazuje na rast od 13% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 159,3 miliona eura, a uvoz 963 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 12,3%, a uvoz veći za 13,1%.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,5% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine (16,7%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 47,3 miliona eura (od čega su: Obojeni metali –32,4 mil. eura, Gvožđe i čelik – 9,4 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 278 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 77,9 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 54,8 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (35,4 mil. eura), Mađarska (20 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (13,3 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (175,9 mil.eura), Kina (123,4 mil.eura) i Njemačka (81,6 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.