Novosti

16.07.2018
Klanje stoke i živine u klanicama Maj 2018. godine

U maju 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 27% (neto težina veća za 12,2%). Kod ovaca, svinja i živine takođe bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 10,6%(neto težina veća za 4,8%). Rast se bilježi i kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je manji je za 8,2% (dok neto težina je manja za 6,4%).
U periodu od januara do maja 2018. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 11 673 goveda odnosno 31,4% više u odnosu na isti period 2017. godine. Rast je prisutan i kod ovaca, svinja i živine.
 

 

.