Novosti

17.07.2018
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Jun 2018. godine(p)

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u junu 2018. godine u odnosu na maj iste godine bile su u prosjeku više za 0,2%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile su u prosjeku više za 2,1%.
Stopa rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u periodu januar-jun 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 1,1%.

Saopštenje


 

.