Novosti

15.08.2018
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, jun 2018. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u junu 2018. godine u odnosu na jun 2017. godine, veća je za 10,7%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 1,8%.
 
Sadržaj mliječne masti u junu 2018. godine, u odnosu na jun 2017. godine, manji je za 3,4%, a sadržaj proteina je manji za 4,2%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti je manji za 0,6%, a sadržaj proteina je manji za 1%.
U junu 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka za 4,1%, pavlake za 22%, fermentisanih mliječnih proizvoda za 15,2%, kajmaka za 13% i sira za 20,4%.
 
U junu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 7,2%) i sira (za 4,6%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje konzumnog mlijeka (za 4%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 4,5%) i kajmaka (za 9,8%).
 

U periodu od januara do juna 2018. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 14 051 703 kg i bilježi se rast od 13,3% u odnosu na isti period 2017. godine. 

Saopštenje


 

.