Novosti

17.08.2018
Cijene stanova u novogradnji II kvartal 2018. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u II kvartalu 2018. godine iznosila je 1 081 eura i manja je za 1,9% u odnosu na II kvartal 2017. godine, dok je za 7,0% manja u odnosu na I kvartal 2018. godine.
 
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u II kvartalu 2018. godine iznosila je 1 021 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 433 eura, u središnjem regionu 560 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 900 eura.
 
Razlike tokom godina u prosječnim cijenama kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.
 

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u II kvartalu 2018. godine iznosila je 1 219 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 602 eura. 

Saopštenje


 

.