Novosti

24.08.2018
Građevinske dozvole i prijave radova II kvartal 2018.godine

U II kvartalu 2018. godine u Crnoj Gori su izdate 102 građevinske dozvole i prijave radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijave radova, na fizička lica se odnosi 27, dok se na pravne subjekte odnosi 75. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u II kvartalu 2018. godine predviđeno je građenje 733 stana ukupne površine od 41 611m². 

Saopštenje


 

.