Novosti

11.09.2018
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Avgust 2018. godine

Mjesečna inflacija u avgustu 2018. godine iznosila je -0,1%
 
Mjesečna inflacija u avgustu 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,8%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: cipela i ostale obuće; odjeće; voća; motornih vozila. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-avgust 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 3,0%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (-2,5%); Prevoz (-0,4%); Rekreacija i kultura (-0,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,1%); Zdravlje (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,2%); Ostala dobra i usluge (0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 
Pozitivne godišnje stope inflacije u avgustu 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (14,9%); Prevoz (6,8%); Hoteli i restorani (5,8%); Odjeća i obuća (2,8%); Hrana i bezalkoholna pića (1,3%); Komunikacije (1,2%); Ostala dobra i usluge (0,6%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Zdravlje (0,2%), dok je negativna godišnja stopa inflacije zabilježena u grupi Rekreacija i kultura (-0,9%).
 

 

.