Novosti

14.09.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Avgust 2018. godine

Mjesečna inflacija u avgustu 2018. godine, mjerena HICP-om iznosila je -0,1%
 
Mjesečna inflacija u avgustu 2018. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,6%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: cipela i ostale obuće; motornih vozila; odjeće, voća.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (-2,5%); Prevoz (-0,6%); Rekreacija i kultura (-0,3%); Zdravlje (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,0%); Ostala dobra i usluge (0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u avgustu 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (13,9%); Prevoz (5,3%); Odjeća i obuća (2,8%); Hoteli i restorani (2,2%); Hrana i bezalkoholna pića (1,7%); Komunikacije (1,2%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,6%); Ostala dobra i usluge (0,5%); Zdravlje (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupi Rekreacija i kultura (-0,6%). 

Saopštenje


 

.