Novosti

14.09.2018
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Avgust 2018. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za mjesec avgust 2018. godine iznosila je 638,7 eura.
 
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 263,7 eura, dok izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 375,0 eura.
 
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u mjesecu avgustu 2018. godine, u odnosu na jul 2018. godine, zabilježila je rast od 0,1%.
 

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u mjesecu avgustu 2018. godine u odnosu na jul 2018. godine, zabilježili su rast od 0,3%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na jul 2018. godine, zabilježili pad od 0,1%. 

Saopštenje


 

.