Novosti

25.10.2018
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Septembar 2018. godine (p)

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u septembru 2018. godine bilježi rast od 24,0% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

U periodu januar-septembar 2018. godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine, indeks industrijske proizvodnje bilježi rast od 24,4%. Posmatrajući ovaj vremenski period, sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi značajan rast od 84,8% i sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 5,3%, dok sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 18,6%.

Saopštenje


 

.