Novosti

13.11.2018
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Oktobar 2018. godine

Mjesečna inflacija u oktobru 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,2%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 1,9%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: usluga smještaja; voća; mlijeka, sira i jaja; mesa; usluga ishrane u ugostiteljstvu; hljeba i žitarica. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-oktobar 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,8%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (-4,8%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,4%); Rekreacija i kultura (-0,3%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Prevoz (1,2%); Odjeća i obuća (1,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,2%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u oktobru 2018. godine zabilježene su u grupama: Prevoz (7,9%); Alkoholna pića i duvan (6,5%); Hoteli i restorani (2,1%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,7%); Ostala dobra i usluge (1,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,1%); Komunikacije (1,1%); Odjeća i obuća (0,8%); Hrana i bezalkoholna pića (0,3%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Rekreacija i kultura (-1,3%); Zdravlje (-0,6%). 

Saopštenje


 

.