Novosti

16.11.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Oktobar 2018. godine

Mjesečna inflacija u oktobru 2018. godine, mjerena HICP-om iznosila je -0,7%
 
Mjesečna inflacija u oktobru 2018. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,7%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 1,7%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: usluga smještaja; usluga ishrane u ugostiteljstvu; voća; mlijeka, sira i jaja; mesa; hljeba i žitarica.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (-4,3%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,4%); Rekreacija i kultura (-0,3%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Prevoz (1,1%); Odjeća i obuća (1,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,2%); Ostala dobra i usluge (0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u oktobru 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (6,4%); Prevoz (6,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,4%); Ostala dobra i usluge (1,2%); Komunikacije (1,1%); Odjeća i obuća (0,9%); Hrana i bezalkoholna pića (0,6%); Hoteli i restorani (0,4%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Rekreacija i kultura (-1,0%); Zdravlje (-0,6%). 

Saopštenje


 

.