Novosti

23.11.2018
Građevinske dozvole i prijave radova III kvartal 2018.godine

U III kvartalu 2018. godine u Crnoj Gori je izdato 55 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 22, dok se na pravne subjekte odnosi 33. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u III kvartalu 2018. godine predviđeno je građenje 870 stanova ukupne površine od 48 444m². 

Saopštenje


 

.