Novosti

25.12.2018
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – novembar 2018. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - novembar 2018. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 701 miliona eura, što ukazuje na rast od 12,2 % u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz robe imao je vrijednost od 363,9 miliona eura, a uvoz 2 336,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 8,6%, a uvoz veći za 12,8%. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,6% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine (16,2%). U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 102,3 miliona eura (od čega su: Obojeni metali – 70,8 mil. eura, Gvožđe i čelik – 18,1 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 580,1 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 166,6 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 115 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (83,1 mil. eura), Mađarska (45 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (28,3 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (450 mil.eura), Kina (238,3 mil.eura) i Njemačka (210,7 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.