Novosti

25.12.2018
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Novembar 2018. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u novembru 2018. godine bilježi rast od 18,2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 

U periodu januar-novembar 2018. godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine, indeks industrijske proizvodnje bilježi rast od 22,8%.

Posmatrajući ovaj vremenski period, sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi značajan rast od 70,2% i sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 10,1%, dok sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 21,6%. 

Saopštenje


 

.