Novosti

28.12.2018
Generisane količine otpada iz industrije 2017. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o generisanim i tretiranim količinama otpada iz industrije u 2017. godini. Otpad iz industrije obuhvata sektore: B (Vađenje ruda i kamena); C (Prerađivačka industrija); D (Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija) i E (Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti).

U 2017. godini sektori industrije u Crnoj Gori generisali su 667 266,9 tona otpada, od toga neopasnog 369 070,1 tona i opasnog 298 196,8 tona.

Saopštenje


 

.