Novosti

16.01.2019
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Decembar 2018. godine

 Prosječna godišnja inflacija u 2018. godini iznosila je 2,6%

 
Mjesečna inflacija u decembru 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,6%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 1,6%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: goriva i maziva za motorna vozila; odjeće; povrća; mesa; cipela i ostale obuće; ostalih prehrambenih proizvoda. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-decembar 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,6%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (-3,4%); Prevoz (-3,1%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,1%); Komunikacije (-0,1%); Rekreacija i kultura (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (1,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,3%); Zdravlje (0,2%); Ostala dobra i usluge (0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
Pozitivne godišnje stope inflacije u decembru 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (6,4%); Hoteli i restorani (3,2%); Prevoz (2,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,0%); Hrana i bezalkoholna pića (1,5%); Ostala dobra i usluge (1,5%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,9%); Komunikacije (0,9%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Odjeća i obuća (-1,4%); Rekreacija i kultura (-1,1%); Zdravlje (-0,4%).
 

 


 

.