Novosti

18.01.2019
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Decembar 2018. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za decembar 2018. godine iznosila je 635,8 eura.
 
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 260,1 eura, dok izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 375,7 eura.
 
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u decembru 2018. godine, u odnosu na novembar 2018. godine, zabilježila je pad od 0,7%.
 

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u decembru 2018. godine u odnosu na novembar 2018. godine, zabilježili su pad od 0,5%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na novembar 2018. godine, zabilježili pad od 0,8%. 

Saopštenje


 

.