Novosti

18.01.2019
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Decembar 2018. godine

Prosječna godišnja inflacija u 2018. godini, mjerena HICP-om iznosila je 2,9%
 
Mjesečna inflacija u decembru 2018. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,3%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 1,5%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: goriva i maziva za motorna vozila; odjeće; povrća; mesa; cipela i ostale obuće; ostalih prehrambenih proizvoda. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-decembar 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine, mjerena HICP-om, iznosila je 2,9%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (-3,4%); Prevoz (-2,8%); Rekreacija i kultura (-0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%); Alkoholna pića i duvan (-0,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,1%); Komunikacije (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (1,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Zdravlje (0,2%); Ostala dobra i usluge (0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u decembru 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (6,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,4%); Hrana i bezalkoholna pića (1,8%); Ostala dobra i usluge (1,4%); Prevoz (1,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,2%); Hoteli i restorani (1,1%); Komunikacije (0,9%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Odjeća i obuća (-1,4%); Rekreacija i kultura (-0,8%); Zdravlje (-0,4%). 

Saopštenje


 

.