Novosti

15.02.2019
Klanje stoke i živine u klanicama Decembar 2018. godine

U decembru 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 4,7% (neto težina manja za 20,3%). Kod ovaca i svinja bilježi se rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok kod živine pad.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 5,9% (neto težina manja za 9,5%). Pad se bilježi kod ukupnog broja zaklanih ovaca, dok kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je manji je za 5,9% (dok neto težina je manja za 15,2%).
 

U periodu od januara do decembra 2018. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 30 376 goveda, odnosno 13% više u odnosu na isti period 2017. godine. Rast je prisutan i kod ovaca, svinja i živine. 

Saopštenje


 

.