Novosti

22.02.2019
Cijene stanova u novogradnji 2018. godina

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u 2018. godini iznosila je 1 122 eura i veća je za 1,0% u odnosu na 2017. godinu.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u 2018. godini iznosila je 1 054 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 397 eura, u središnjem regionu 580 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 753 eura.

Razlike tokom godina u prosječnim cijenama kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u 2018. godini iznosila je 1 163 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 628 eura.


 

.