Novosti

25.02.2019
Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2018/2019. godina

U akademskoj 2018/2019. godini, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori 3 499 studenata je upisalo postdiplomske i doktorske studije.
 
Postdiplomske studije upisalo je 3 416 studenata i to: specijalističke studije 2 810, magistarske studije 606. Od navedenog broja studenata, udio studentkinja je 55,3%, a studenata 44,7%.
 

Broj studenata upisanih na specijalističke studije u odnosu na prethodnu akademsku godinu smanjen je za 3,3%. Od ukupnog broja upisanih studenata na specijalističke studije, na javnim visokoškolskim ustanovama upisano je 2 022 ili 72%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama upisano je 788 ili 28%. 

Saopštenje


 

.