Novosti

26.02.2019
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtom kvartalu 2018. godine

 Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu 2018. godine iznosila je 8,2 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 2,3 mil. EUR ili 28,1%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 5,9 mil. EUR ili 71,9%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 2,5%, od čega je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 22,3% i pad vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od
individualnih proizvođača za 3,6%.
Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika za period januar - decembar 2018. godine u odnosu na isti posmatrani period prethodne godine bilježi rast od 0,1%.
U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtom kvartalu 2018. godine stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 23,1%, sirovo kravlje mlijeko učestvuje 22,2%, svježe povrće učestvuje 15,3%, kokošija jaja učestvuju 14,2%, svježe voće učestvuje 8,0%, ostali proizvodi 7,6%, svježa riba 4,4%, industrijsko bilje 3,9%, prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,9% i žita 0,4%.
 

 

.