Novosti

26.02.2019
Indeksi potrošačkih cijena Januar 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godine u prosjeku su niže za 0,3%. Potrošačke cijene u januaru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 0,3%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: odjeće; goriva i maziva za motorna vozila; cipela i ostale obuće; usluga smještaja; mesa; namještaja i pokućstva. Potrošačke cijene u 2018. godini, u poređenju sa 2017. godinom, u prosjeku su bile više za 2,6%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u januaru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je pad cijena u grupama: Odjeća i obuća (-4,4%); Prevoz (-1,4%); Hoteli i restorani (-1,4%); Rekreacija i kultura (-0,1%); Ostala dobra i usluge (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (0,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,3%) i Zdravlje (0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. 

Saopštenje


 

.