Novosti

26.02.2019
Građevinske dozvole i prijave radova IV kvartal 2018. godine

U IV kvartalu 2018. godine u Crnoj Gori je izdato 46 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 24, dok se na pravne subjekte odnosi 22. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u IV kvartalu 2018. godine, predviđeno je građenje 393 stana ukupne površine od 20 493m². 

Saopštenje


 

.