Novosti

21.03.2019
Nautički turizam 2018. godina

U 2018. godini u teritorijalno more Crne Gore ušlo je 4 710 stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, što je za 2,4% više u odnosu na 2017. godinu. Od toga, 4 127 plovila je doplovilo morem, a 583 su dovezena kopnom.
 
Prema vrsti stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, u teritorijalno more Crne Gore najviše je ušlo jahti na jedra (37,4%), zatim motornih jahti (32,9%) i ostalih plovnih objekata (29,7%).
 
Broj lica koja su prispjela ovim plovilima u 2018. godini iznosio je 27 685, što je za 20,4% više u odnosu na 2017. godinu.
 

Prema državljanstvu, najveći broj lica prispjelih ovim plovilima je iz Velike Britanije (10,8%), SAD (5,5%), Hrvatske (5,5%), Italije (4,6%), Austrije (3,8%), Njemačke (3,8%), Francuske (3,7%) i ostalih zemalja (62,3%). 

Saopštenje


 

.