Novosti

21.03.2019
Kružna putovanja stranih brodova 2018. godina

U 2018. godini ostvarena su 424 kružna putovanja stranih brodova u Crnoj Gori. Na brodovima je bilo 506 198 putnika.
U odnosu na 2017. godinu, broj putovanja manji je za 1,4%, dok je broj putnika manji za 6,3%.
 

Prema zastavi pod kojom plove, struktura brodova koji su uplovili u teritorijalno more Crne Gore u 2018. godini je sljedeća: Bahami (28,8%), Malta (25,2%), Panama (12,3%), Bermudi (6,1%), Italija (5,7%), Hrvatska (5,4%), Belgija (4,3%), Francuska (3,3%) i drugi. 

Saopštenje


 

.